Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για την επιπλέον χρηματοδότηση ατόμων με αναπηρίες 2016-2017

Λεπτομέρειρες/ πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

Attached Files: